De grote kleine-kansen atlas

Start
Guidelines
Cultuur
Economie
Jeugd
Milieu
Opvang en zorg
Over de grens
Recreatie
Sociaal
Wonen
Downloads
Links

 

'Kleine-kansen'

'Kleine kansen' slaan op situaties die door burgers worden aangegrepen om gezamenlijk iets te bewerkstelligen:
een betere woonomgeving, een mooie voorstelling, zorg voor anderen, uitdragen van een idee, een ideŽel bedrijf, etc.
Allemaal met als kenmerk dat eigen voordeel (baat) en maatschappelijk voordeel (nut) worden gecombineerd. Men creŽert als het ware een 'associatie van baat & nut'.

De grote kleine-kansen atlas laat ter inspiratie een 60-tal voorbeelden zien van wat het maatschappelijk burgerinitiatief aan schatten oplevert.

Een bonte verzameling van rijp en groen, ingestoken door  mensen, zelf, dan wel door een voorzet van opbouwwerkers of verwante professionals op gang gekomen.

Daaronder initiatieven die ook wanneer zij eenmaal operationeel zijn een vrijwilligersproductie blijven. Maar evenzeer initiatieven die in (semi) professionele organisaties uitmonden. De beschreven voorbeelden zijn verspreid over uiteenlopende sectoren van de samenleving.

Verder zijn er vier guidelines, hoofdstukken met meer theoretische beschouwingen waaraan maatschappelijke initiatiefnemers tal van hulplijnen en -bronnen, tips, waarschuwingen en argumentaties kunnen ontlenen.

De grote kleine-kansen atlas is bedoeld voor mensen die op welk terrein dan ook maatschappelijke initiatieven willen ontwikkelen en in onderling beheer associaties van baat & nut tot stand willen brengen. Evenzeer wil de atlas van betekenis zijn voor opbouwwerkers en verwante professionals die mensen van dienst zijn bij het vergroten en versterken van sociale zelfwerkzaamheid, zelforganisatie en zeggenschap in de (lokale) samenleving.

 

 

De Grote Kleine-kansen Atlas, full color 290 pag.A4, genaaid/gebonden.
UITVERKOCHT - Zie onder downloads voor PDF-versie

 

 

 

Google


 

 


Landelijk Centrum Opbouwwerk

 


Website versie mogelijk gemaakt door VSB Fonds

 


PDF-bestanden lees je met Acrobat Reader

 

© PWV/ IGG
Laatste wijziging doorgevoerd op dinsdag 2 oktober 2012