De grote kleine-kansen atlas

Start
Guidelines
Cultuur
Economie
Jeugd
Milieu
Opvang en zorg
Over de grens
Recreatie
Sociaal
Wonen
Downloads
Links

 

Economie

De projectbeschrijvingen zijn direct in te zien (titel klikken) of als PDF-bestand te downloaden (rechtsklikken en 'doel opslaan als' kiezen). Sommige browsers kunnen een PDF-bestand direct tonen (links klikken). 'Website' verwijst naar eigen website van het project.

 

Lets ruilwinkels    (PDF-bestand)    website

Lets ruilkringen kennen vele verschijningsvormen. Doorgaans zijn het idealistisch bevlogen en geschoolde mensen die een ruilkring opzetten. In Rotterdam ontstond een variant in de vorm van een ruilwinkel, opgezet door bijstandsvrouwen: gebruikte spullen inbrengen en andere spullen meenemen. De Stichting Vrijwilligerswerk Rotterdam bedacht een variant die ook in wijken met veel laaggeschoolden en vele etniciteiten kans van slagen heeft: een winkel voor ruil van goederen en diensten. De goederenruil werkt als een lage drempel, de dienstenruil die er vaak uit voortkomt is bedoeld om mensen met elkaar in contact te brengen; de ruilwinkel als instrument voor samenlevingsopbouw.

Stichting Romene Sinti    (PDF-bestand)

“Werkgevers willen vaak geen Sinti in dienst, dat vertrouwen ze niet,” zegt Nando Rosenberg van de stichting Romene Sinti. “We krijgen ook geen krediet bij de bank, laat staan dat we een startkapitaal kunnen regelen.” Stichting Romene Sinti is in 2000 opgericht met Nando Rosenberg als voorzitter. Rosenberg schat dat van de 3500 Sinti in Nederland, ongeveer 15% betaald werk heeft. De Stichting Romene Sinti helpt jongeren aan werk en begeleidt ze op de werkplek. Daarnaast worden startende ondernemers ondersteund. “Via de stichting hebben Sinti betere mogelijkheden bij een bank.

De Nieuwe Band    (PDF-bestand)    website

In Groningen heerste een gevoel dat het anders moest met de handel in landbouwproducten. Het waren de jaren tachtig, er heerste hoge werkloosheid en de groothandel en supermarkten vergrootten hun winstmarges op producten. De handel moest eerlijker en de voedselproducenten moesten een betere prijs krijgen. In 1983 werd daarom de coöperatie De Nieuwe Band opgericht door winkeliers, producenten en werknemers van de biologische levensmiddelengroothandel in noordoostelijk Nederland. Doel: “het zonder winstoogmerk bevorderen, verwerken en verspreiden van biologische levensmiddelen welke zijn vervaardigd op mens- en milieuvriendelijke wijze”.

Compagniester Banket    (PDF-bestand)   

Coöperatief Compagniester Banket begon tien jaar geleden als een boerinneninitiatief met een culinair-culturele fietsroute voor groepen in het gebied tussen Hoogezand en Veendam. Tijdens deze fietstocht bezoekt men boerderijen in de dorpen Borger- en Tripscompagnie, bijzondere tuinen, musea en andere bezienswaardigheden. Bezoekers krijgen op elke boerderij een regionale delicatesse als gang opgediend. Acht boerinnen koken zo op basis van lokale producten een kostelijk “tien gangen diner” waar men de hele dag over doet.

Pergola-associaties   (PDF-bestand)    website

Een Pergola-associatie is een samenwerkingsverband van boeren en consumenten. Een groep mensen die betrokken wil zijn bij een boerderij sluit een contract met een boer om zijn producten af te nemen. Op deze manier is de boer verzekerd van afzet van betaalbare biologisch-dynamische producten. Bovendien kunnen deelnemers helpen op het land of bij planning en distributie. Ze kunnen activiteiten organiseren zoals oogstfeesten. Boer en consument krijgen op deze wijze elkaar weer in beeld. Het dagelijks voedsel is geen anonieme aangelegenheid meer, maar krijgt een gezicht.

Buurtbus Zijpe-Harenkarspel   (PDF-bestand)   

In de kop van Noord-Holland werd men begin 2001 geconfronteerd met inkrimping van de buslijndiensten van de private vervoerder Connexxion. Het betekende dat enkele dorpen geheel zonder openbaar vervoer kwamen te zitten. En bepaalde trajecten werden omgezet in een ‘scholierenlijn’ (op een dag twee maal heen en terug, maar niet bruikbaar voor forensen). Voor Jeroen Tijm was dit aanleiding om het initiatief te nemen voor de buurtbus Zijpe-Harenkarspel. Zelf was hij 1,5 jaar chauffeur geweest op de buurtbus die tussen 1982 en 1994 reed in hetzelfde gebied, maar wegens succes was vervangen door een reguliere dienst.

Vrouwen Buurtmaatschap   (PDF-bestand)   

De FNV Vrouwenbond gaat er vanuit dat het voor alleenstaande ouders niet mogelijk is de uitkering volledig te kunnen verlaten, omdat ze ook nog zorgtaken hebben. Daarom moeten er nieuwe oplossingen gezocht worden om werken en zorg te combineren. In 2000 heeft de FNV Vrouwenbond het initiatief genomen tot een experiment met twee zogenaamde Vrouwen Buurtcoöperaties. Doel van het project was twee buurtcoöperaties te ontwikkelen die alleenstaande moeders zonder betaalde baan optimale voorzieningen bieden om in een beschermde omgeving te experimenteren met de combinatie zorg en arbeid. Deze pilots moesten leiden tot een overdrachtsmodel in de vorm van een handleiding, De twee pilotprojecten zijn uitgevoerd in Rotterdam en Leiden.

 

 

 

Google


 

 


Landelijk Centrum Opbouwwerk

 


Website versie mogelijk gemaakt door VSB Fonds

 


PDF-bestanden lees je met Acrobat Reader

 

© PWV/ IGG
Laatste wijziging doorgevoerd op dinsdag 2 oktober 2012