De grote kleine-kansen atlas

Start
Guidelines
Cultuur
Economie
Jeugd
Milieu
Opvang en zorg
Over de grens
Recreatie
Sociaal
Wonen
Downloads
Links

 

Milieu

De projectbeschrijvingen zijn direct in te zien (titel klikken) of als PDF-bestand te downloaden (rechtsklikken en 'doel opslaan als' kiezen). Sommige browsers kunnen een PDF-bestand direct tonen (links klikken). 'Website' verwijst naar eigen website van het project.

Kennemerwind    (PDF-bestand)    website

Kennemerwind is ontstaan uit onvrede met de trage voortgang van duurzame windenergie in de tijd van de kernenergiediscussie: “Geen kernenergie of kolen, koop een molen”. Met de vereniging wordt gestreefd naar meer schone en duurzame windenergie. Iedereen wil eigenlijk schone energie, maar lang niet iedereen gelooft dat het ook echt kan. Drijfkracht achter de vereniging is dan ook om te laten zien dat schone energie echt mogelijk is.

 

Kringloop Spullenhulp    (PDF-bestand)    website

Bijna 30 jaar geleden namen een paar inwoners van Soest het initiatief om afval anders te gaan benaderen. Zij startten met beperkte middelen en veel (onbetaalde) inzet een centrum voor kringloop van spullen. Burgers konden daar bruikbare afgedankte spullen brengen die dan weer een nieuwe eigenaar vonden.

The Bet    (PDF-bestand)   

In Nederland is The Bet ontstaan uit een groep jongeren, die vonden dat het tijd werd om heel concreet iets aan het klimaatprobleem te gaan doen. Eind 2000 daagden zij de Nederlandse regering uit een weddenschap met hen aan te gaan: ze beweerden minstens 2500 jongeren ertoe te kunnen bewegen in zes maanden tijd hun eigen CO2-uitstoot te verminderen met acht procent. Bij verlies zouden de Bet- jongeren al de staatssecretarissen en ministers een week lang in Den Haag per riksja naar hun afspraken vervoeren. Het was een weddenschap die minister Pronk, destijds verantwoordelijk voor milieu, “graag wilde verliezen”. Dat gebeurde ook, ruimschoots zelfs.

Beleggers Duurzame Ontwikkeling    (PDF)    website

Piet Sprengers, 44 jaar, is de drijvende kracht. Hij richtte de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling op, nadat hij een gat in de markt vond: maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling. Voorheen werkte Sprengers als financieel adviseur bij het Centrum voor Energiebesparing. “Vanuit een garage, met een pc en een printer kom je tegenwoordig een heel eind”, aldus Piet Sprengers. En een netwerk niet te vergeten. Sprengers: “Ik wilde mijn eigen toko beginnen. Ik had affiniteit met maatschappelijk verantwoord ondernemen en niemand deed nog wat met duurzame ontwikkeling.”

Vockestaert    (PDF-bestand)    website

“Er wordt veel over de toekomst van het gebied gepraat, maar veel te weinig door de bewoners en dragers van het gebied. De oprichting van de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert in Midden Delfland is een poging dit gegeven te doorbreken en zelf het initiatief te nemen,” zegt secretaris Herman Docters van Leeuwen die al van het begin af aan is betrokken bij de vereniging. “Vockestaert streeft naar bescherming van het open karakter en de natuurwaarden op basis van een duurzame, economisch gezonde landbouw. Dan kan het agrarisch gebied aantrekkelijk blijven voor zowel de plaatselijke bevolking als de recreant. Daarbij moet verstoring of schade aan natuur, landschap of landbouw worden voorkomen.”

Adopteer een Koe    (PDF-bestand)    website

Het project ‘Adopteer een koe’ van de Stichting Milieubewustzijn (StiM) maakt het burgers mogelijk, voor een jaarlijks bedrag van € 45,38 een koe te adopteren. Doelstelling van het project is boeren te stimuleren en te ondersteunen in hun streven naar verduurzaming. Een nevendoel van het project is dat boer en burger een verbinding aangaan en er begrip zal groeien voor elkaars denkbeelden en leefwerelden. Het initiatief ‘leef mee met de boer en adopteer een koe’ is ontstaan tijdens de MKZ crisis in 2000/2001. De eerste adoptieronde vond plaats in september 2001.

Deelauto Lismortel    (PDF-bestand)   

Drie auto’s bezit de Vereniging Deelauto Lismortel (Eindhoven), die worden gereden door 15 leden. De Vereniging startte september 1996. De bewoners van een Centraal Wonen-project, een project met gemeenschappelijke voorzieningen, hoorden van het autodelen binnen woongemeenschap De Vierschaar uit Apeldoorn. Bewoonster Jacqueline Kuppens besloot haar schouders onder het autodelen in Eindhoven te zetten. Inmiddels zijn er drie auto’s gemiddeld 55% van de tijd tussen 7.00 uur en 24.00 uur onderweg.

Het Groene Dak    (PDF-bestand)    website

Het project is ontstaan op initiatief van de bewonersvereniging het Groene Dak, die in 1989 werd opgericht. Een groep vrienden nam vanuit idealisme het initiatief en kreeg gemeentelijke subsidie om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar ecologisch wonen. Daar kwam een programma van eisen en wensen uit voort dat aan architect Tjerk Reyenga, Woningbouwvereniging Prinses Juliana en projectontwikkelaar Geelen werd voorgelegd. De ambities waren groot, op het gebied van zowel ecologie als betaalbaar en sociaal wonen. De vereniging heeft die drie zaken altijd getracht te combineren, omdat er alleen dan voldoende draagvlak voor het project kon ontstaan. Toen de woningen er eenmaal stonden is de factor beheer een steeds belangrijkere rol gaan spelen.

 

 

 

Google


 

 


Landelijk Centrum Opbouwwerk

 


Website versie mogelijk gemaakt door VSB Fonds

 


PDF-bestanden lees je met Acrobat Reader

 

© PWV/ IGG
Laatste wijziging doorgevoerd op dinsdag 2 oktober 2012