De grote kleine-kansen atlas

Start
Guidelines
Cultuur
Economie
Jeugd
Milieu
Opvang en zorg
Over de grens
Recreatie
Sociaal
Wonen
Downloads
Links

 

Recreatie

De projectbeschrijvingen zijn direct in te zien (titel klikken) of als PDF-bestand te downloaden (rechtsklikken en 'doel opslaan als' kiezen). Sommige browsers kunnen een PDF-bestand direct tonen (links klikken). 'Website' verwijst naar eigen website van het project.

Tuin Kapitein Rommel    (PDF-bestand)

“We werken hier vanuit spontaniteit met elkaar. Het is over en weer...het emotionele loopt er soms zo van af. Hier leren we omgaan met elkaars beperkingen. Waar je in een bedrijf helemaal niet aan toekomt, de dingen waar geen tijd voor is, worden hier wel gezegd. Ik geloof in dit project. Mensen zeggen ook tegen mij ‘hier merk je nog iets wat je bijna niet meer vindt...jullie zijn zo aardig’. En dit wordt ook bewaakt vanuit het bestuur. Het gaat ons niet om hoe groot we nog kunnen worden, maar om hoe we nog beter worden zonder dat het achterste wagonnetje niet meer meekan.”

Natuurvriendenhuizen NIVON    (PDF-bestand)    website

Een natuurvriendenhuis is een doe-het-zelf hotel in het groen. Het biedt hoogwaardige voorzieningen met een beperkte service. Gasten kunnen hun eigen maaltijd bereiden in de keuken, waar voldoende pannen, borden en bestek aanwezig zijn. Nederland kent 15 natuurvriendenhuizen en 16 natuurkampeerterreinen, beheerd door vrijwilligers van Nivon Natuurvrienden Nederland.

Boerderij & Erf    (PDF-bestand)    website

De aanleiding voor Boerderij & Erf uit Alblasserwaard en Vijfheerenlanden was klassiek: de overheid liet een steekje vallen in het contact met de burgers. Die overheid was de Provincie Zuid Holland die midden jaren ’90 een streekplan presenteerde dat in essentie niet meer inhield dan een reeks geboden en verboden. Burgers in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, doorgaans niet zo actiebelust of overheidsontrouw, verzetten zich hiertegen. De Provincie gooide het roer om en besloot tot een intensief inspraaktraject. Eén van de werkgroepen die toen aan de slag ging, bestond uit een aantal streekgenoten die de gezichtsbepalende boerderijen en hun erven in het landschap wilden behouden.

Kerkepaden Zieuwent   (PDF-bestand)

In de jaren zeventig verdween bij de ruilverkaveling rond het dorp Zieuwent een fijnmazige structuur van landweggetjes, geschikt voor het langzame verkeer. Het wegenstelsel werd aangepast voor zwaar en snel verkeer. Voor fietsers, met name kinderen en bejaarden ontstond met het drukker worden van het verkeer een steeds nijpender situatie. Nadat al diverse ernstige ongelukken zich hadden voorgedaan, werd in 1992 een schoolkind doodgereden op de doorgaande weg. Toen was de maat vol voor een groep bewoners. Zij klopten aan bij het Plaatselijk Belang en een enquête werd onder de bevolking gehouden. Vele bewoners stelden voor om de dorpspaden weer in ere te herstellen om zo korte, veilige verbindingen met de dorpskern terug te krijgen.

Vrienden op de Fiets   (PDF-bestand)    website

Stichting Vrienden op de Fiets is ontstaan in 1984. Initiatiefneemster en nog steeds de grote drijvende kracht is mevrouw de Blécourt. Iemand die graag rondtrok op de fiets, maar daarbij merkte dat er in Gelderland geen goedkope overnachtingplaatsen voor rondtrekkende fietsers waren, als alternatief voor de jeugdherbergen. Als 50-plusser kon ze zich goed voorstellen dat er binnen haar leeftijdsgroep interesse was voor extra overnachtingsmogelijkheden. Zonder te overleggen met haar man, plaatste ze een oproep in de plaatselijke krant de ‘Arnhemse Koerier’, waarin ze vroeg of mensen bereid waren in hun eigen woning logies en ontbijt beschikbaar te stellen voor mensen die op de fiets door Nederland willen trekken, tegen een kleine vergoeding. Ze kreeg ongeveer twintig reacties, en bovendien wilde de krant haar over het idee interviewen; genoeg animo om met het idee aan de slag te gaan.

De Bikkershof   (PDF-bestand)    website

Eind jaren zeventig was de wijk Wittevrouwen in Utrecht een dichtbebouwde, oude stadswijk. De meeste binnenterreinen waren in gebruik als bedrijfsruimte, vooral garages. Zij zorgden voor aanzienlijke omgevingshinder en vervuiling. Bewoners organiseerden zich met hulp van het wijkcomité om de kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren. Zij slaagden erin als wijkcomité stadsvernieuwingsgelden vrij te krijgen voor aankoop en herinrichting van binnenterreinen. Doel was om plekken te creëren waar kinderen konden spelen en sociale contacten konden gedijen in een groene en rustieke omgeving.

Dorpshuis De Woude   (PDF-bestand)    website

In de afgelopen vijfentwintig jaar is de bevolkingssamenstelling van De Woude veranderd van boerengemeenschap naar forensengemeenschap. René Hoogland en Jeroen van der Meer namen in 1998 het initiatief om Stichting Eiland De Woude op te richten. Hun bedoeling was het vervallen dorpskerkje van De Woude te herbouwen in Zaanse stijl en dit als dorpshuis te benutten voor sociaal-culturele activiteiten.

 

 

 

Google


 

 


Landelijk Centrum Opbouwwerk

 


Website versie mogelijk gemaakt door VSB Fonds

 


PDF-bestanden lees je met Acrobat Reader

 

© PWV/ IGG
Laatste wijziging doorgevoerd op dinsdag 2 oktober 2012