De grote kleine-kansen atlas

Start
Guidelines
Cultuur
Economie
Jeugd
Milieu
Opvang en zorg
Over de grens
Recreatie
Sociaal
Wonen
Downloads
Links

 

Sociaal

De projectbeschrijvingen zijn direct in te zien (titel klikken) of als PDF-bestand te downloaden (rechtsklikken en 'doel opslaan als' kiezen). Sommige browsers kunnen een PDF-bestand direct tonen (links klikken). 'Website' verwijst naar eigen website van het project.

 

Gilde Samenspraak   (PDF-bestand)    website

In het project Gilde SamenSpraak helpen Nederlandstalige gildenmedewerkers allochtonen hun vaardigheid in taal en kennis van cultuur van hun nieuwe vaderland te vergroten. Gilde SamenSpraak bestaat uit taalprojecten waarbij informele, persoonlijke bijeenkomsten in of vanuit de huiselijke sfeer plaatsvinden.

Wijkvereniging Tuindorp   (PDF-bestand)   

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum, werd de buurtvereniging Tuindorp omgedoopt in Vereniging voor Samenlevingsopbouw WVT. Met als doelstelling: ‘vanuit en met de bevolking opzetten en bevorderen van activiteiten, die gericht zijn op een ontwikkeling tot medeverantwoordelijkheid voor het totale welzijn’. De oorspronkelijke buurtvereniging is daarmee uitgegroeid tot een welzijnsinstelling gerund door de vereniging en haar leden, beroepskrachten en vele vrijwilligers; een instelling door en voor de buurt.

Birlik   (PDF-bestand)  

Birlik is een Turkse zelforganisatie in de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord. Ze is actief op het gebied van sociaal-cultureel werk en de integratie en participatie van de Turkse bevolking. De huidige voorzitter Unal Firat en oud-Voorzitter Ahmet Sengonul vertellen over Birlik. “Birlik betekent eenheid, maar niet alleen binnen de Turkse gemeenschap.”

TANS   (PDF-bestand)    website

Vijf jaar geleden besloot Ahmed Larouz met vier andere ambitieuze, jonge Marokkanen tot de oprichting van de jongerenorganisatie TANS (Towards a New Start). “We kenden elkaar omdat we allemaal actief waren in politieke jongerenorganisaties en vrijwilligersorganisaties. We vonden dat de aandacht teveel uit ging naar probleemjongeren. We werden voortdurend aangesproken als uitzonderingen, wat we niet zijn. Met TANS wilden we het imago van Marokkanen in Nederland te veranderen. We distantiëren ons niet van die problemen, maar we denken dat je die op kunt lossen door een positieve houding, innovatief denken en een goed netwerk van ambitieuze jongeren.”

Grote Gezinnen Online   (PDF-bestand)    website

Een ontmoeting op internet resulteerde in een druk bezochte website voor grote gezinnen en een vereniging. Nell Coumans, moeder van acht kinderen en Ronald Staats, vader van zes kinderen, ontmoetten elkaar op internet. Al chattend kwamen ze op het idee voor een site voor grote gezinnen. Grote gezinnen zijn gezinnen met vier kinderen of meer, waarvoor een of meer ouders zorgen. De hele maatschappij is ingericht op kleine gezinnen met tweeverdieners. Je krijgt laatdunkende opmerkingen, zegt initiatiefneemster Nell Coumans in een eerder interview. Zo van, “Zie je nu wel, dat komt ervan met zoveel kinderen.” Je ontmoet veel argwaan en kritiek. “Dat waren we beu.” Voor ‘gezinsmanagers’ is er nu de website, www.grootgezin.nl.

Islam en Burgerschap   (PDF-bestand) 

De stuurgroep Islam en Burgerschap is in 1996 opgericht door een aantal vooraanstaande moslims, nadat er eerder soortgelijke projecten waren opgezet door christenen en humanisten. De stuurgroep hield zich bezig met de relatie tussen normen, waarden en burgerschap, en de rol die islamitische organisaties hierbij kunnen spelen. Zij wilde het maatschappelijk debat binnen de moslimgemeenschap stimuleren, en deze waar relevant verbreden naar de gehele Nederlandse samenleving.

Moedercentrum Leiden   (PDF-bestand)    website

Lydia de Mey vertelt hoe ze in juni 2000 met het Vrouw Kind Centrum 'De Spiegeling' begonnen zijn. “Een groep vrouwen had het initiatief genomen voor een moedercentrum, maar zij werkten slecht samen, wilden teveel hun eigen toko in zo'n centrum onderbrengen en stopten er uiteindelijk mee. Wij kenden een van die vrouwen goed, zij vroeg ons of we het idee niet wilden oppakken. Dat hebben we toen gedaan. Als iemand je vraagt of je op zijn plant wilt passen doe je dat ook. Uiteindelijk blijkt het dan een boom te zijn waar ook nog vruchten aan komen.”

 

 

 

Google


 

 


Landelijk Centrum Opbouwwerk

 


Website versie mogelijk gemaakt door VSB Fonds

 


PDF-bestanden lees je met Acrobat Reader

 

© PWV/ IGG
Laatste wijziging doorgevoerd op dinsdag 2 oktober 2012