De grote kleine-kansen atlas

Start
Guidelines
Cultuur
Economie
Jeugd
Milieu
Opvang en zorg
Over de grens
Recreatie
Sociaal
Wonen
Downloads
Links

 

Wonen

De projectbeschrijvingen zijn direct in te zien (titel klikken) of als PDF-bestand te downloaden (rechtsklikken en 'doel opslaan als' kiezen). Sommige browsers kunnen een PDF-bestand direct tonen (links klikken). 'Website' verwijst naar eigen website van het project.

 

Ecodorp   (PDF-bestand)    website

In het begrip ecovillage of ecodorp staan drie belangrijke kenmerken centraal: Een ecologische leef- en werkwijze, spiritualiteit en gemeenschapsvorming. De vereniging Ecodorp wil in de komende jaren werken aan de ontwikkeling van een ecodorp in Nederland waar enkele honderden mensen kunnen wonen, werken en samenleven. Centraal middel daartoe vormt de website, www.ecodorp.nl. In het afgelopen jaar is men bezig geweest deze zo te ontwerpen, dat iedereen met elkaar kan communiceren over de totstandkoming van een ecodorp. Elkaar leren kennen, ideeën uitwisselen, een visie ontwikkelen op de toekomstige samenlevingsvorm, op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, plannen maken, bouwtekeningen ontwerpen, de financiering regelen, het zijn allemaal zaken waarin de website ondersteunend werkt.

Groepswonen Allochtone Ouderen   (PDF-bestand)

Ze kwamen uit Paramaribo, Nickerle uit Sao Vicente. En ze zijn inmiddels alweer twintig, dertig jaar hier. Maar hun verblijf heeft heel lang iets voorlopigs gehouden. Want eens zouden ze teruggaan om, zoals hun ouders en grootouders vóór hen, uit te rusten temidden van familie en vrienden. Dat verlangen werd evenwel steeds meer een droom, want het land van hun herinnering bestaat niet meer. Vrienden zijn vreemden geworden. En hun kinderen wonen hier en leiden een leven waarin voor hen steeds minder plaats is. Het verzorgingshuis is geen alternatief. Op latere leeftijd tellen immers vooral gedeelde herinneringen, een gemeenschappelijke taal en vertrouwde gewoontes. De smaak van sopropo, de geur van pandanrijst en de zang van Cesaria Evora. Enkele allochtone ouderen trokken daaruit inmiddels hun conclusie. Ze kozen een woonvorm waarin ze niet op anderen leunen maar toch verzekerd zijn van aandacht en steun van geestverwanten die, net als zij, op een leeftijd zijn gekomen waarop je voor dat soort zaken tijd hebt.

Koop je Eigen Bijlmer    (PDF-bestand)    website

Je moet welhaast een heimelijk genoegen koesteren in het dwarsbomen van de bureaucratie. Ten minste als je het snode plan opvat om de bewoners meer zeggenschap te bezorgen door gezamenlijk een heel flatgebouw te kopen. En dat terwijl na jarenlange negatieve publiciteit de Bijlmer eindelijk grootscheeps op de schop werd genomen. Corporatie, deelraad en stadsbestuur hadden juist overeenstemming bereikt over het grotendeels slopen van de hoogbouwflats die als oorzaak van alle kwaad in de Bijlmer gezien werden: verloedering, overlast en criminaliteit. Bij deze massieve aanpak waren bewoners die aangaven in de Bijlmer flats te willen blijven wonen ‘een ongehoorde minderheid’.

Wooninitiatief Nuenen    (PDF-bestand)

Wanneer je als ouder je gaat realiseren dat de zorg voor je gehandicapte kind een keer moet worden overgenomen, ga je nadenken over hoe die zorg gestalte moet krijgen. Zo ook verging het ons. Het liefst zoek je toegewijde zorg, niet zo’n instituut waarbij je kind ‘een nummer’ is. En liefst ook niet te duur. De persoonsgebonden budgetten (PGB) die onlangs in de zorg (op aanvraag) zijn ingevoerd, zijn een goed handvat om je verlangens bij de zorginstellingen op tafel te leggen. Maar de eerste gesprekken daarover verliepen niet naar wens. Dus besloten we te kijken of we niet zelf een woonzorgvoorziening konden oprichten voor ons kind en dat van andere ouders. De eerste stap richting ’t WIN was daarmee gezet.

Groepswonen en werken    (PDF-bestand)   

Het waren de krakers uit de jaren zeventig/tachtig van de vorige eeuw die grote leegstaande panden annexeerden en daarin een eigen wooncultuur ontwikkelden. Wonen gecombineerd met werken, in eigen of gedeelde ateliers, met gezamenlijke leefruimten en vaak nog activiteitenruimten voor allerlei culturele evenementen. In veel gevallen is een ontwikkeling te zien van illegale situatie naar legale. Wat als kraak begon en zich heeft ontwikkeld tot een bestendige (culturele) gemeenschap die ook het politieke spel met de gemeente weet te spelen, gaat over in een legale situatie: het pand wordt aangekocht, verbouwd tot woonwerk eenheden en de bewoners, die na meerdere jaren vaak een regulier inkomen hebben weten te verwerven, gaan een redelijke tot gewone prijs betalen voor hun accommodatie.

Vereniging van Wijkeigenaren    (PDF-bestand)   

Analoog aan de bekende vorm ‘vereniging van eigenaren’ (VvE), voor het gezamenlijk beheer van een pand, is het doel van een VvW om de bewoners bij het beheer van de woonomgeving te betrekken; zowel huurders als eigenaarbewoners. De VvW kan als opdrachtgever voor wijkonderhoud fungeren, bijvoorbeeld als de gemeente (en corporatie) het onderhoudsbudget beschikbaar stelt. Zo worden bewoners niet alleen consument maar ook producent van een aangename woonomgeving.

Participatie Woon- en Leefmilieu    (PDF-bestand)

De bewoners ondernamen een veelzijdig avontuur, want het uitgangspunt was om met een minimum aan regels, ook voor kleine huishoudportemonnee, zonder diploma’s, zelfs met twee linkerhanden, te mogen bouwen. Van Dillen dacht: “Van eigenarbeid aan de woning wordt je al plannende, bouwende, sjouwende en inrichtende een vollediger mens”. Hij kreeg op alle fronten gelijk dankzij de inspanningen van de bewoners die leerden bouwen en samenwerken.

 

 

 

 

Google


 

 


Landelijk Centrum Opbouwwerk

 


Website versie mogelijk gemaakt door VSB Fonds

 


PDF-bestanden lees je met Acrobat Reader

 

© PWV/ IGG
Laatste wijziging doorgevoerd op dinsdag 2 oktober 2012